Jak se dostat na Erasmus (zkušenosti z FEL ČVUT): Po nominaci a hon za Learning agreementem

Někdy kolem 15. února (tedy téměř přesně rok před odjezdem) mi přišel e-mail s tím, že jsem úspěšně prošel výběrovým řízením a jsem nominován na zahraniční výjezd. Do sedmi dnů jsem musel potvrdit svůj zájem. Studenti, kteří vyjíždejí v zimním semestru, musí dodat potřebné dokumenty. Já jsem vyjížděl až v letním, tak jsem měl ještě pár měsíců čas.

Pár týdnů po nominaci mi od zahraniční univerzity přišla „pozvánka“ do registračního systému. Na JKU v Linci se vyřizuje vše elektronicky. Na všechny dokumenty máte webový formulář, kam je naskenované nahrajete. Během dubna jsem si formulář prošel, vše se zdálo jasné a bez problémů, tak jsem si řekl, že to do zimního semestru nebudu řešit. Stejnou cestu bych doporučil i ostatním, protože se změnou akademického roku se mohou změnit nejen podmínky předmětů, ale i jejich vyučující, a tak bych vynaložená snaha mohla přijít nazmar.

Během října 2013 jsem si říkal, že je nejvyšší čas začít s vyřizováním dokumentů (termín odeslání přihlášky na JKU byl 1. prosince). Podle registračního formuláře stačilo zařídit jen Learning Agreement (všechny ostatní dokumenty už máte – certifikát z angličtiny, diplom z předchozího vzdělání). Myslel jsem si, že vyřízení LA bude jen formalita – beztak nemůžu vědět, jaké předměty budou v zahraničí nakonec vypsány, jak se budou hodit do rozvrhu atd.

Chyba!

Learning agreement: Boj s úředním šimlem

Vyplnil jsem LA šablonu (ke stažení na stránkách zahraniční univerzity, pokud ne, tak se dá použít i šablona z domovské univerzity) a vydal se pro podpisy fakultního a univerzitního koordinátora. Fakultní koordinátor (nebylo lehké zjistit, kdo to je a kde má kancelář, ale zvládl jsem to) mi řekl, že navíc potřebuju Srovnávací arch (na jiných školách nic takového není), kde bude aspoň jeden předmět ze zahraniční univerzity, který náplní přesně odpovídá předmětu na domovské  univerzitě. To, jak se později ukázalo, není vůbec jednoduché. Skladba předmětů se liší mezi univerzitami v Čechách a ještě více v zahraničí. Například na JKU v Linci je většina povinných předmětů za 4,5 kreditu (na FELu za 6). Vzhledem k tomu, že jsem si vybíral zahraniční univerzitu vybral podle seznamu doporučovaných škol pro můj program, předpokládal jsem, že když napíšu kontaktní osobě uvedené v seznamu u JKU, dostanu odpověď, jaké předměty si zapsat. Omyl. Bylo mi řečeno, že je můj problém a ať si to nějak vyřeším.

Hledal jsem aspoň nějaký předmět, který by se podobal tomu v ČR a učil v letním semestru. Po několika desítkách vyměněných e-mailů s učiteli na JKU jsem našel předmět, který se vzdáleně podobal, a tak jsem se s vedením katedry, která daný předmět učí v Praze, dohodl, že mi Srovnávací arch podepíší. Tím jsem měl požadovaný podpis a mohl jsem dát ke schválení i Learning agreement.

Na závěr si dovolím malé zamyšlení na téma K čemu je Srovnávací arch? Údajně k tomu, aby se studenti v zahraničí aspoň vzdáleně věnovali svému oboru. Můj obor je Softwarové inženýrství. Nyní seznam předmětů, které aktuálně studuji na JKU a které s týkají přímo mého oboru:

  • Software Processes and Tools
  • Web Information Systems
  • Mobile Computing
  • Web Search and Mining
  • Principles of Interaction

Celkově jsou tyto předměty za 18 ECTS kreditů. Myslím, že i člověku, který se pohybuje mimo IT prostředí, musí být jasné, že tyto předměty přesně do mého oboru patří. Kurzívou vyznačený předmět je ten, který jsem si musel zapsat, abych dostal podpis na Srovnávací arch. Jediným smyslem Srovnávacího archu je tedy ulehčit práci lidem z fakulty, kteří jsou odpovědní za schvalování Learning agreementu. Degradují individuální výběr a skladbu předmětů na jednoduché „Je tam stejný předmět nebo není“. Přitom by stačilo, aby se na Learning agreement podíval někdo povolanější, například garant programu, a během tří minut by zjistil, co plánuje student v zahraničí studovat.

A nejvtipnější věc na závěr. Learning agreement můžete po příjezdu na zahraniční univerzitu celý změnit a zapsat si naprosto jiné předmětu. Na druhou stranu ani to, že si zapíšete předměty přesně podle Learning agreementu a Srovnávací archu, vám nezaručí, že vám tyto předměty budou uznány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>